ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (PROCESS UTILITY SYSTEM)

           เรามีทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่สามารถช่วยลูกค้าลดขั้นตอนยุ่งยากในกระบวนการผลิตอย่างตรงประเด็น เพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยการออกแบบและติดตั้งระบบที่มีคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโรงงาน/อาคาร เพื่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า น้ำ และอากาศในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า อาทิเช่น

• เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

• เครื่องกำจัดความชื้นในอากาศ (Air Dryer)

• เครื่องดักฝุ่น (Dust Collector)

• โรงผลิตน้ำร้อน (Hot Water Plant)

• โรงผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Purified Water Plant )