ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล (Mechanical & plumbing System)

           เพราะระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล จัดเป็นระบบภายในสำหรับอาคารและโรงงานที่สำคัญ เราจึงรอบคอบและใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งทางด้านระบบเครื่องกลและสุขาภิบาลต่างๆ อย่างครอบคลุม อาทิเช่น

• ระบบดับเพลิง (Fire Protection System)

• ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment System)

• ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)