ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)


           เราให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง ระบบตรวจสอบส่วนกลาง สถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ให้บริการระบบเท่านั้น แต่เรายังออกแบบระบบที่สามารถประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย