ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

ระบบควบคุมความชื้น (Dryroom System) คืออะไร

           A Dry Room® หมายถึงห้องประเภทหนึ่งที่มีการควบคุมความชื้นของอากาศในระดับหนึ่งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและผลผลิตของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต โดยทั่วไป ห้องที่มีอุณหภูมิจุดน้ำค้าง -10°C หรือต่ำกว่านั้นเรียกว่า “DRY ROOM”

DRY ROOM® มักใช้สำหรับ

• Consumer electronics (mobile phones, tablets)

• Electric grid storage

• Forklifts

• Medical devices

• Electric bikes, wheel chairs

DRY ROOM® มักใช้สำหรับ

• Hybrid vehicles / electric vehicles

• UPS for data centersvehicles

• Telecom

• Power tools

• Battery characterization laboratory (R&D)

Dew point

                  The dew point คืออุณหภูมิที่ต้องทำให้อากาศเย็นลง (ที่ความดันคงที่) เพื่อให้ได้ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 100% ณ จุดนี้ อากาศไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในรูปก๊าซได้อีก หากต้องทำให้อากาศเย็นลงมากกว่านี้ ไอน้ำจะต้องออกมาจากชั้นบรรยากาศในรูปของเหลว โดยปกติจะเป็นหมอกหรือหยาดน้ำฟ้า