ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

งานก่อสร้าง (Construction Work)

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไทยทากาซาโกได้เริ่มงานก่อสร้าง โดยเราเสนอราคาก่อสร้างเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล กำหนดการก่อสร้างที่ดีที่สุด และระยะเวลาที่เหมาะสมในกระบวนการทำงาน