ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

สถิติยอดขาย TTC

ข้อมูลองค์กร

ชื่อบริษัท

ไทยทากาซาโก จำกัด

วันที่ก่อตั้งบริษัท

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

ทุนจดทะเบียน

50 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ

นายมิซึชิ ทาวาราย่า

ยอดขายสุทธิ

3,822 ล้านบาท

(สิ้นสุด ณ ปี พ.ศ. 2565)

จำนวนพนักงาน

  21 ท่าน

370 ท่าน

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์

โทร : +66 2 751 9695-9

แฟกซ์ : +66 2 751 9694

โทร ตอนนี้

อีเมล

ttc_contact@tte-net.com

ส่งอีเมล ตอนนี้

ที่ตั้งสำนักงาน

บางนาทาเวอร์ ตึก C ชั้น 16., 40/14 หมู่ 12 ถนน บางนา-ตราด,บางแก้ว, บางพลี,สมุทรปราการ 10540, TH

พิกัดของเรา