ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

ธันวาคม 22, 2022

ผู้เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนา ไทยทากาซาโก

โดย (Fuji Seal Packaging)

           It was our pleasure to have Fuji Seal Packaging (Thailand) as a guest for visiting our showroom on 8 December 2022 by presenting them “LOMA” our IoT monitoring system, “SWIT” we show them how “SWIT” works and also let them try our “Cooling jacket”, the air conditioned clothing.
Thank you for considering us to be a part of your business. We promise to keep our quality and will not stop improving Thank you for visiting us.

มาเยี่ยมชมเรา !

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ไทยทากาซาโก

หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์

โทร : +66 2 751 9695-9

แฟกซ์ : +66 2 751 9694

โทร ตอนนี้

อีเมล

ttc_contact@tte-net.com

ส่งอีเมล ตอนี้

ที่ตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัย

ไทยทากาซาโก

เลขที่ 189/61 หมู่ 4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ. จังหวัดสมุทรปราการ 10560. ประเทศไทย

พิกัด