ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

"เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น"

ภายใต้ปรัชญาการจัดการของการพัฒนาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า Takasago Thermal Engineering Group ส่งเสริม R&D ผ่านนโยบายพื้นฐาน R&D

ศูนย์เรียนรู้ ไทยทากาซาโก มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทั้งมวลมนุษย์และธรรมชาติ โดยปณิธานของ ศูนย์เรียนรู้ ไทยทากาซาโก มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทั้งมวลมนุษย์และธรรมชาติ โดยปณิธานของบริษัทแม่ Takasago Thermal Engineering “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ TTC ยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เรามีแผนที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมและศึกษาเทคโนโลยีของเรา ทั้ง Dry Room® Technology, SWIT® System, Cold Room และ IoT System ที่ TTC จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วน